SolPaylaşım  
Ana Sayfa  |  Yönetim Paneli  |  Üyeler  |  Giriş  |  Kayıt
 
OTURUYORSAN KALK; AYAKTAYSAN YÜRÜ; YÜRÜYORSAN KOŞ!
Yurt ve dünya sorunlarına soldan bakan dostlar HOŞGELDİNİZ .Foruma etkin katılım yapabilmeniz için KAYIT olmalısınız.
Yeni Başlık  Cevap Yaz
Bilimsel bir felsefe: diyalektik materyalizm.           (gösterim sayısı: 2.794)
Yazan Konu içeriği
Üye Profili boşluk
bedrettin
[ ..... ]

Varsayılan Kullanıcı Resmi
Kayıt Tarihi: 30.08.2013
İleti Sayısı: 907
Konum: Trabzon
Durum: Forumda Değil
İletişim E-Posta Gönder
| Özel ileti Gönder


Konu Yazan: bedrettin
Konu Tarihi: 12.03.2016- 13:54


a) Bilimsel bir felsefe: diyalektik materyalizm.

Eğer gerçeği (doğayı ve toplumu) değiştirmek istiyorsak, onu tanımak gerekir. İnsan, çeşitli bilimler yoluyla dünyayı tanır. Öyleyse, daha iyi bir yaşam için savaşımlarında, emekçilere yalnız bir tek bilimsel dünya anlayışı uygun düşebilir. Bu bilimsel anlayış, marksist felsefedir, diyalektik materyalizmdir. Burada akla şöyle bir soru geliyor: "Bilim" ile "felsefe" arasında nasıl bir ayrım yapıyorsunuz? Birincisini ikincisiyle bir tutmuyor musunuz? Marksist felsefe, gerçekten de, bilimlerden ayrılamaz, ama onlardan ayırdedilir. Bilimlerin her biri (fizik, biyoloji, psikoloji vb.) gerçeğin tamamen belirli bir kesimine özgü yasaları incelemeyi ister. Diyalektik materyalizme gelince, onun ikili bir amacı vardır: — diyalektik olarak, evrenin en genel yasalarını, fizik doğadan düşünceye kadar, canlı doğaya ve topluma geçerek, gerçeğin bütün görünümleri için ortak olan yasaları inceler. Önümüzdeki derslerde, bu yasaların incelenmesi ele alınacaktır. Ama, diyalektik materyalizmin kurucuları Marx ve Engels, diyalektiği, hiç akıldan çıkarmadılar. Bilimlerin ilerlemesi, onlara, felsefenin ortaya koyduğu en genel, bütün bilimler için ortak olan yasaları bulup ortaya koymak ve dile getirmek olanağını verdi.[8] — materyalizm olarak, marksist felsefe, bilimsel bir dünya anlayışıdır, bilimsel, yani bilimlerin bize öğrettiklerine uygun tek dünya anlayışıdir. Öyleyse, bilimler neyi öğretirler? Evrenin maddi bir gerçek olduğu, insanın bu gerçeğe yabancı olmadığını, bu gerçeği bilebileceğini, ve bu sayede evreni değiştirebileceğini (çeşitli bilim kollarıyla elde edilen pratik sonuçların gösterdikleri gibi) öğretirler. Felsefi (sayfa 34) materyalizmin incelenmesini 8-11. derslerde ele alacağız. Marksist materyalizm, bilimlerle özdeş değildir, çünkü onun konusu, gerçeğin bu sınırlı yönü değildir (bu, bilimlerin konusudur), ama, dünyanın bütünüyle kavranmasıdır; bilginler marksist olmasalar bile, tüm bilimlerin alttan alta kabul ettikleri bir dünya anlayışıdır.       "Materyalist doğa görüşü, der Engels, doğanın olduğu gibi, yabancı bir şey katmadan, yalın biçimde kavranmasından başka bir şey değildir."[9]         Bilimlerin her biri, "doğanın, olduğu gibi" bir yönünü inceler. Marksist felsefe ise, "doğanın, olduğu gibi, genel olarak kavranılması"dır. Onun için her ne kadar bilimlerle özdeşleşmese de, bilimsel bir felsefedir. Diyalektik materyalizmin bilimlerle özdeşleşmediğini söyledik. Ama şimdi gördük ki, bilimler, zorunlu olarak diyalektiktir (çünkü, bilimler evrenin en genel yasalarını tanımazlıktan gelirlerse kurulamazlar) ve materyalisttir (çünkü bilimlerin konusu maddi evrendir). O halde, diyalektik materyalizm, bilimlerden ayrılamaz. Ancak bilimlere dayanarak ilerleyebilir, onlardan sentez yapar. Ama karşılık olarak da, ilerde göreceğımız gibi, bilimlere geniş ölçüde yardım eder. Öte yandan, kendini, bilimsel olmayan dünya anlayışlarını, anti-diyalektik ve anti-materyalist felsefeleri eleştirmek görevine verir. Tarihsel materyalizm, diyalektik materyalizmin ilkelerini topluma uygular, (bunu da 15-21. derslerde inceleyeceğiz). Diyalektik materyalizm ve tarihsel materyalizm, bilimsel sosyalizmin ve bunun sonucu olarak komünizmin teorik temelini oluştururlar. Stalin, bütün bu nitelikleri özetleyerek şöyle yazar:       "Marksizm, doğanın ve toplumun gelişmesinin yasalarının bilimidir, ezilen ve sömürülen sınıfların devriminin bilimidir, bütün ülkelerde sosyalizmin zaferinin bilimidir, komünist toplumun kuruluşunun bilimidir."[10] (sayfa 35)


b) Devrimci bir felsefe: proletaryanın felsefesi.

Tamamen bilimsel ve, bilimsel olduğu gibi, kanıtlarını olgulardan —çünkü pratik, teoriyi doğrular— alan marksist felsefe, aynı zamanda, tarihsel rolü burjuvaziyi altetmek, kapitalizmi ortadan kaldınmak, sosyalizmi kurmak olan proletaryanın felsefesi, devrimci sınıf proletaryanın partisinin teorisidir. Ondördüncü derste, proletaryayı marksizme bağlayan bağın önemi üzerinde yeniden duracağız. Ama bunu şimdiden açıklığa kavuşturmak uygun olur. Eğer, gerçekten de, proletarya, marksist felsefeye bağlanıyorsa, bu felsefeyi kendine malediyorsa ve onu zenginleştiriyorsa, bu, proletaryanın, toplumu —kurbanı olduğu toplumu— değiştirme savaşımının, ona bu toplumu anlamak ve onu bilimsel olarak incelemek görevini yüklemesindendir. Burjuvazi, ayrıcalıklı sınıfının çıkarlarını savunurken, emek-gücünün sömürüsü üzerine kurulmuş bulunan egemenliğini unutturmaya çalışır. Kapitalist sömürü gerçeğini bile reddeder, günkü gerçeği kabul etmek, kendi sömürücü sınıf çıkarlarına aykırı olurdu. Sınıf çıkarları yüzünden, burjuvazi, gittikçe gerçeğe sırt çevirir. Proletaryanın durumu tamamen başkadır. Boyunduruktan kurtulmayı isteyen sömürülen sınıfın çıkarı dünyaya doğrudan bakmaktır. Sömürücü sınıfın, sömürüyü sürdürmek için yalana gereksinmesi vardır; devrimci sınıfın ise sömürüden kurtulmak için gerçeğe gereksinmesi vardır. Devrimci görevini iyi yürütebilmek için, doğru bir dünya görüşüne gereksinmesi vardir. Dünyaya doğrudan bakmak materyalizmdir. Dünyaya gerçek gelişmesi içinde bakmak, diyalektik materyalizmdir (diyalektik, toplumun gelişmesini açıklayan yasaları inceler). Diyebiliriz ki, bilimsel felsefe, diyalektik materyalizm, (sayfa 36) bundan dolayı, devrimci sınıfın, sömürüden kurtulabilmek için toplumu anlamakta çıkan olan sınıfın felsefesi olmuştur. Marksizm, proletaryanın bilimsel felsefesidir. A. Jdanov eöyle demişti:       "Proletaryanın bilimsel felsefesi olan marksizmin ortaya çıkışı, felsefenin, köşesine çekilmişlerin bir uğraşı olduğu, dış dünya ile bağıntısı olmayan, yaşamdan ve halktan kopmuş, halka yabancı, az sayıda filozofun ve öğretilisinin oluşturdukları okulların tekelinde olan felsefe tarihinin eski dönemine son verir. "Marksizm, bu çeşit bir felsefe okulu değildir. Tersine, marksizm, birkaç seçkinin, bir fikir aristokrasisinin tekelinde olan eski felsefenin aşılması olarak, ve felsefenin, kurtuluşları için savaşımda, proletarya yığınlarının elinde bilimsel bir silah haline geldiği büsbütün yeni bir dönemin başlangıcı olarak ortaya çıkar."[11]         İşte biz, bu felsefeyi inceleyeceğiz, çünkü bilimsel felsefe, emekçilere, savaşımlarını aydınlatan ışığı verir. Emekçilere, ve yalnızca proietaryaya değil, devrimci proletaryanın müttefiği olan, kapitalist burjuvaziye karşı çıkarları aynı olan kol ve kafa emekçilerine, savaşımlarını aydınlatan ışığı verir. Demek ki, marksizmin, proletaryanın bilimsel felsefesinin incelenmesi, proleter olsun ya da olmasın burjuvazinin egemenliğine yardım eden yalanları yıkmak isteyen herkesin işidir. Her bilim gibi, marksist teoriyi, hangi sınıftan olursa olsun, her insan benimseyebilir: Bir burjuva, proletaryanın yanında yeralır, proletaryanın görüşünü benimserse, marksist olabilir. Ama, marksizmi proletaryaya bağlayan çözülmez bağ, marksist felsefenin, proletaryanın felsefesinin, zorunlu olarak bilr parti felsefesi olduğu anlamamızı sağlar. Gerçekten de proletarya, toplumlar bilimine sahip bir devrimci parti olmadan, burjuvaziye karşı savaşım veremez. Bu fikir, Marx ve Engels tarafından Komünist Parti Manifestosu'nda (sayfa 37) açıklanmıştır ve Lenin de şöyle der: "Marx ve Engels, felsefede, başından sonuna kadar, hep belli bir yanın adamları oldular."[12]

http://kutuphane.halkcephesi.net/felsefe_temel_ilkeler/index.html
Bu ileti en son bedrettin tarafından 12.03.2016- 13:54 tarihinde, toplamda 1 kez değiştirilmiştir.
Cvp:
Yazan Cevap içeriği
Üye Profili boşluk
melnur
[ Gelenek ]
Kurucu
Varsayılan Kullanıcı Resmi
Kayıt Tarihi: 02.08.2013
İleti Sayısı: 8.373
Konum: İstanbul
Durum: Forumda Değil
İletişim E-Posta Gönder
| Özel ileti Gönder

32 kere teşekkür edildi.
25 kere teşekkür etti.
Cevap Yazan: melnur
Cevap Tarihi: 14.03.2016- 22:14


Başka bir konu başlığında yapılmış bir yorumu buraya alarak, bu konu sürdürülebilir diye düşünüyorum, benzer pek çok başlıkta konuya ilişkin yorumlar yapılmış olmasına rağmen.


Marks denildiğinde aklımıza gelen şeyler nedir? Marksizm mi? Doğrudur, aklımıza ilk gelmesi gereken şey -Marks ile sınırlı olmamakla birlikte- Marksist felsefe olmalıdır. Marksist felsefe denilince   de anlaşılması gereken Diyalektik ve Tarihsel Materyalizm'dir. Diyalektik ve (tarihsel) materyalizm de kendi başına bir felsefedir. Diğer felsefelerden farkı onun praksis niteliğidir. 11.tez'de kodlandığı biçimiyle bir eylem içermesi ve o eylemin de -doğal olarak- bir siyasi programa varmasıdır. Marks öncelikle bu bütünlüğün mimarıdır.

Marksist felsefe diyalektik ( ve tarihsel) materyalizm olarak bir dünya görüşüdür. Aşılmamıştır ve aşılmaz niteliktedir. ''Bilim aşılabilir mi?'' sorusu ne kadar uçuk kaçık bir soru ise ''diyalektik materyalizm aşılabilir mi?'' sorusu da o kadar uçuk kaçıktır. Materyalizm bilimlerin de temeli olan maddeci yaklaşım, diyalektik de onun yöntemidir. Diyalektik materyalizm metafiziği ve idealizmi tarihin çöp sepetine atmıştır. Temeli bilime dayanır, bilimlerle organik bağı vardır. Bu şekilde bilimleri temel alan bir felsefenin aşılabilmesi ve bu konunun tartışılır hale getirilmesi -üstelik solda olduğunu iddia edenler arasında- bile saçmalıktır.

Marksizmin siyasi programı olan sosyalist ideoloji de bilimsel temellere sahiptir. Tıpkı Marksist felsefeye bilimsel felsefe denilmesi gibi, sosyalist ideolojiye bilimsel kavramının eklenmesi bu nedenledir. Sosyalist ideolojinin nihai amacı olan enternasyonalist dünya toplumu yani komünizm Marksizmin iki temel yasasına dayanır. Biri kapitalist çözümlemeleri kaynaklı yasalar, diğeri toplumların nasıl değişip dönüştüğünü gösteren yasalar. Komünizm bu iki temel yasada vücut bulan bilimsel bir çıkarımdır.

İdeoloji ve siyasi program konusuna geldiğimizde ise, bu konuda Marks'a göndermeyle bir bilimsellik iddiası ileri sürülebilir. Proletarya, sınıf mücadelesi, siyasi devrim perspektifi, proletarya diktatörlüğü, özel mülkiyetin sonlandırılması gibi başlıklar da bu bilimsellikle ilintilidir. Bu konuların detaylandırılması ( reddi değil),   farklılıkların ortaya çıkması ve sonuçta farklı siyasi programları sahiplenme konuları tartışılır niteliktedir. Hiç kimse de bu konularda ''aşılmazlık'' olmadığını iddia etmez. Bu konularda kesin çözümler de yoktur. Siyasi devrimin gerekliliği komünizm yürüyüşünde kesinliktir. Ama bu kesinliğin kesin bir reçetesi yoktur. Paris Komünü'nde barikatlar savaşı vardı, Rusya'da genel ayaklanma, Çin'de yabancı işgale karşı direnç, Küba'da ''bir avuç gencin kahramanlığı''. Bundan sonrası için de farklılıklar olabilir. Siyasi program konusunda farklılıkların olması, Marks'ın ( Marksizmin) aşıldığı-aşılacağı anlamına da gelmez.

Gerçekte sorun Marks veya Marksizm denildiğinde akla ilk elde siyasi programların gelmesinden kaynaklanmaktadır. Reel sosyalizmin çözülüşünün yarattığı yılgınlık, umutsuzluğu da buna eklersek Marks ve Marksizm konusunda bu gibi ileri geri konuşma ve tartışmaların olması anlaşılır hale geliyor. Öcalan'ın hapiste, kısıtlı olanaklar   ve farklı bir psikoloj altında ''Marks'ı aştım'' üfürmelerinin de bu tartışmaların sürdürülmesine etkisi oluyor.

http://www.solpaylasim.com/k6445-sosyalist-forumda-marks-i-asanlar-tartisiyor.html


Bu ileti en son melnur tarafından 14.03.2016- 22:14 tarihinde, toplamda 1 kez değiştirilmiştir.
Cvp:
Yazan Cevap içeriği
Üye Profili boşluk
melnur
[ Gelenek ]
Kurucu
Varsayılan Kullanıcı Resmi
Kayıt Tarihi: 02.08.2013
İleti Sayısı: 8.373
Konum: İstanbul
Durum: Forumda Değil
İletişim E-Posta Gönder
| Özel ileti Gönder

32 kere teşekkür edildi.
25 kere teşekkür etti.
Cevap Yazan: melnur
Cevap Tarihi: 03.12.2018- 15:49


Evet; Marksizm bir dünya görüşüdür. Çoğu kez Marksizm sanki sadece sosyalizm anlamına gelirmiş gibi bir kargaşa da yaşanmaktadır. Doğrusu Marksizm'in bir dünya görüşü olduğu ve bunun da doğa, toplum ve insan üzerine bütünlüklü bir bakış anlamına geldiğidir.

Marksizm bir felsefeyi de içinde barındırır ama felsefeden çok daha kapsamlı bir anlamı vardır; çünkü bir dünya görüşü olması nedeniyle içinde bir praksis-bir eylem de barındırır ve bu eylem doğal olarak bir siyasi programla da sonlanır. Marksizmin içerdiği bu siyasi programa da   sosyalizm-komünizm adını vermekteyiz.

Marks'ın sosyalizminin bilimselliği de bu dünya görüşünün bir parçası olmakta yatar.Cvp:
Yazan Cevap içeriği
Üye Profili boşluk
melnur
[ Gelenek ]
Kurucu
Varsayılan Kullanıcı Resmi
Kayıt Tarihi: 02.08.2013
İleti Sayısı: 8.373
Konum: İstanbul
Durum: Forumda Değil
İletişim E-Posta Gönder
| Özel ileti Gönder

32 kere teşekkür edildi.
25 kere teşekkür etti.
Cevap Yazan: melnur
Cevap Tarihi: 06.12.2018- 15:31


Marks'ın sosyalizminin bilimselliği de bu dünya görüşünün bir parçası olmakta yatar.

Nasıl?

Bu bilimsellik nedir; daha doğrusu doğrudan bilim olan ve siyasi programla ilişkisi bulunan şey nedir?

İki şey:

1- İnsan toplumunun   tarihsel süreç içindeki gelişimi ve dönüşümünün bağlı bulunduğu yasa...

2-Kapitalizmin özünde sömürüye dayalı bir düzen olduğunun yasalarının Marks tarafından ortaya koyulmuş olması...

Marks'ın sosyalizmini bilimsel yapan ve diğer ''ütopik'' sosyalizmlerden farklı kılan şey bu iki yasadır ve sosyalizm de bu iki temel yasaya dayanan bilimsel çıkarımdır. Siyasi devrim, proleter diktatörlük, merkezi planlama...konularında ileri sürülen görüşlerin de bilimsel sosyalizm kapsamında olabilmesinin yolu Marks'ın yaklaşımına uygunluğuyla ilgilidir.

Yeni Başlık  Cevap YazForum Ana Sayfası

 


 Bu konuyu 1 kişi görüntülüyor:  1 Misafir, 0 Üye
 Bu konuyu görüntüleyen üye yok.
Konuyu Sosyal Ortamda Paylas
Benzer konular
Başlık Yazan Cevap Gösterim Son ileti
Konu Klasör Diyalektik ve Tarihsel Materyalizm melnur 9 6183 09.09.2013- 12:55
Konu Klasör Diyalektik materyalizm nedir? bedrettin 0 2750 01.10.2014- 21:10
Konu Klasör Hegel’in Diyalektik Yöntemi ve Diyalektik Anlayışı... melnur 0 152 12.05.2020- 00:28
Konu Klasör Marksizm ve Materyalizm spartakus 6 3987 14.07.2015- 18:31
Konu Klasör Felsefi Materyalizm bedrettin 0 1760 09.03.2016- 16:55
Etiketler   Bilimsel,   bir,   felsefe:,   diyalektik,   materyalizm.
SOL PAYLAŞIM
Yasal Uyarı
Sitemiz Bir Paylasim Forum sitesidir Bu nedenle yazı, resim ve diğer materyaller sitemize kayıtlı üyelerimiz tarafından kontrol edilmeksizin eklenebilmektedir. Bu nedenden ötürü doğabilecek yasal sorumluluklar yazan kullanıcılara aittir. Sitemiz hak sahiplerinin şikayetleri doğrultusunda yazı ve materyalleri 48 Saat içerisinde sitemizden kaldırmaktadır.
Bildirimlerinizi info@solpaylasim.com adresine yollayabilirsiniz.
Forum Mobil RSS