SolPaylaşım  
Ana Sayfa  |  Yönetim Paneli  |  Üyeler  |  Giriş  |  Kayıt
 
OTURUYORSAN KALK; AYAKTAYSAN YÜRÜ; YÜRÜYORSAN KOŞ!
Yurt ve dünya sorunlarına soldan bakan dostlar HOŞGELDİNİZ .Foruma etkin katılım yapabilmeniz için KAYIT olmalısınız.
Yeni Başlık  Cevap Yaz
Alper Taş: Yeni kolektif bir yönetim inşa edeceğiz           (gösterim sayısı: 2.262)
Yazan Konu içeriği
Üye Profili boşluk
dayanışma
[ ]
Üye Silindi
Varsayılan Kullanıcı Resmi
Kayıt Tarihi:
İleti Sayısı: 0
Konum: Gizli
Durum: üye silinmiş
İletişim E-Posta Gönder
| Özel ileti Gönder


Konu Yazan: dayanışma
Konu Tarihi: 13.03.2016- 22:26


Alper Taş: Yeni kolektif bir yönetim inşa edeceğiz
 


Resim Ekleme

Alper Taş: Yeni kolektif bir yönetim inşa edeceğizÖDP’yi, bir yandan AKP’nin ve düzenin çelişkilerini açığa çıkartan, ama bununla sınırlı kalmayıp ülkemizin makro sorunlarına alternatifler sunan bir parti olarak yapılandırmayı amaçlıyoruz”

ÖDP, 8. Olağan Kongresi’ni hafta sonu Ankara’da gerçekleştiriyor. Konferans ve BirGün'den Yaşar Aydın kongre öncesi ÖDP Eş Genel Başkanı Alper Taş’la süreci ve partinin hedeflerini konuştu.
 
Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) hafta sonu 8. Kongresini gerçekleştirecek. Yeni dönemde partinin temel misyonunu nasıl tarifliyorsunuz? Hangi hedefleri önüne koyacak?
 
Esasen 8. Kongremizin temel sorusu da budur. Yaklaşık iki yıldır dostlarımızla Birleşik Haziran Hareketi sürecini örgütlüyoruz. Bütün ÖDP’liler bu süreci örgütleme konusunda büyük bir sorumluluk içerisinde hareket ediyor. Uzunca zamandır hem üyelerimiz hem de dostlarımız tarafından bize sorulan sorulardan en başlıcası “Haziran Hareketi tamam ama ÖDP’nin kendine ait bir ajandası, gündemi, hedefleri olmayacak mı?” sorusudur. Biz de Ekim ayında başlattığımız kongre süreci içerisinde yaptığımız tartışmalarla bu sorulara yanıtlar veriyoruz.
 
ÖDP’nin elbette önümüzdeki dönemde önüne koyacağı en temel görev, birleşik bir mücadele, birleşik halk hareketi yaratma doğrultusundaki çabalarımızı Haziran Hareketi ile geliştirmek olacaktır.
 
Haziran Hareketi’ni meclisler temelinde inşa etmek tüm ÖDP’lilerin en temel görevidir. Haziran Hareketi’ni hem emperyalizme, kapitalizme ve gericiliğe karşı bir direniş örgütü hem de yarını bugünden kuracak, var olan sistemin dışında, düzen karşıtı dinamikleri geliştirecek dayanışma örgütü olarak kurmak hedefimizdir.
 
İkinci olarak ÖDP’nin ve doğal olarak solun toplumsal zeminlerini güçlendirmeyi hedefliyoruz. Bu toplumsal muhalefet zeminlerini iki alan olarak belirliyoruz. Bunlardan biri sınıf ve emek alanı, diğeri ise ekoloji mücadeleleri alanıdır. Hem insanın sömürülmesine hem de doğanın sömürülmesine karşı mücadeleyi geliştirmek ve toplumsallaştırmak hedefimizdir.
 
ÖDP olarak önümüzdeki dönem bu iki alanda mücadele denince ilk akla gelen odaklardan biri olmayı hedefliyoruz. Bu alan bugüne kadar gösterdiğimiz çabalarımızı daha da ileriye götürerek birleşik bir emek-sınıf hareketi ve birleşik bir ekoloji hareketi olarak geliştirme iradesini göstermek istiyoruz.
 
Yine ÖDP’yi, bir yandan AKP’nin ve düzenin çelişkilerini açığa çıkartan ve teşhir eden ama bununla sınırlı kalmayıp ülkemizin makro sorunlarına makro çözümler ve alternatifler sunan bir parti olarak yapılandırmayı amaçlıyoruz. Bir tür “gölge kabine” görevini de üstlenecek olan alternatif politikalar çalışma gurupları ile bunu örgütlemeyi önümüze koyuyoruz.
 
Sosyalizmin ideolojik olarak yeniden üretimi
 
ÖDP’nin kuruluşundan beri dünya önemli değişimler yaşadı. Sosyalizm yeniden bir arayışın adı oldu. ÖDP bu alanda bir çalışma yürütecek mi?

 
Aslında partimizin önüne koyduğu en temel görevlerden biri bu arayışların parçası olmaktır. Partimizi, sosyalizme ait arayışların, tartışmaların odağı olarak yeniden düzenlemeyi hedefliyoruz. Bu alanlardaki ideolojik tartışmayı kışkırtacak bir örgüt olacağız. ÖDP’yi sosyalizmin ideolojik olarak yeniden üretimi konusunda önemli bir politik araç haline getirmeyi hedefliyoruz. ÖDP sosyalizm tartışmalarının ve arayışlarının ürünü bir parti olarak doğdu. Şimdi bu tartışma ve arayışları geliştirme görevi ile karşı karşıya olduğumuz düşünüyoruz. Bu görevden de kaçmayacağız.
 
Gezi’nin örgüt modeli
 
ÖDP bu görevleri yerine getirmek için örgüt anlayışında bir değişim yaşayacak mı?

 
ÖDP kendi örgütsel formunda da kimi değişiklikler gerçekleştirmeyi hedefliyor. Bu değişimler tümüyle yabancısı olduğumuz yeni formlar değil kuşkusuz. Partimizin, çok uzun zamandır birim temelli örgütlenme, kolektif inisiyatifin geliştirilmesi noktasında çabaları var. Şunu da söylemeliyiz ki bunları istediğimiz ölçüde geliştiremedik. Ancak bundan, bu anlayışımızdan vazgeçmiyoruz. Çünkü, bizler nasıl bir devrim düşlüyorsak, nasıl bir sosyalizmi savunuyorsak onu her alanda bugünden kurmayı hedefleyen bir partiyiz. Bu anlamda da sözün ve kararın tabana yayıldığı, her düzeyde siyasetin kolektifleştirildiği, bir anlamda bugünkü biçimiyle siyaseti sönümlendirerek yerine başka bir siyaset anlayışını koyabilecek çabalar içindeyiz. Bunu da bir iki kurul değişikliği ile çözülecek teknik bir mesele olarak görmüyoruz. Bununla birlikte sürecin daha rahat kavranabilmesi ve hayata geçebilmesi için bazı değişiklikler yapmayı önümüze koyuyoruz. Örneğin Başkanlık-Eş Başkanlık Sistemi yerine, il-ilçe ve Genel Merkezde kolektif yönetim biçimlerini geliştirme çabası içerisindeyiz. Bu adım Gezi’de de gördüğümüz kolektivizmin bir yansıması olarak da görülebilir. Orada da hareketin içinde her adımda sorumluluğu paylaşmaya, inisiyatifi çoğaltmaya yönelik bir kolektif yönelim vardı. ÖDP de bu anlayışını bir adım ileri taşımaya çalışıyor. İlçe ve il kongrelerinde başlayan süreci Genel Merkez oluşumunda da devam ettirmeyi hedefliyoruz.
 
Erdoğan-AKP Anayasasına hayır
 
Türkiye çok zor bir dönemden geçiyor. Erdoğan tek başına ülkeyi baskı ve zorla yönetiyor. ÖDP bu zorlu süreçte hangi mücadele başlıklarını öne çıkaracak?

 
Dört başlık etrafında önümüzdeki dönemin mücadelesinin şekilleneceğini düşünüyoruz. Biz de bu başlıklara uygun görevler tanımladık.
 
Bunlardan biri başkanlık sistemine izin vermemektir. Aslında Türkiye’de fiili bir başkanlık sistemi yaşanıyor. Fiili rejim, Erdoğan eli ile yasal hale getirilmek isteniyor. Hem bu fiili rejimin yasallaşmasına engel olmak, hem de fiili rejimi fiili demokrasi mücadele zeminlerinde yıkmak en güncel ve temel görevimiz olarak duruyor.
 
Buna bağlı olarak diğer bir başlık Anayasa tartışmalarıdır. AKP’nin Anayasa tartışması bir başkanlık yasası tartışmasıdır. Anlaşılıyor ki AKP, yeni Anayasa girişimini 12 Eylül Anayasası’nın bir reddi olarak topluma sunacak. Ama tam tersi bir sonuç doğuracağını hepimiz biliyoruz. Bu yeni Anayasa 12 Eylül rejiminin tamamlanması manasına gelecektir. Buna dur demek yeni bir “yetmez ama evet” vakasına yol vermemek gerekiyor.
 
Diğer mücadele başlığımız emeğin öz savunmasının örgütlenmesidir. Hem kıdem tazminatı gasbına, kiralık işçiliğin yaygınlaştırılmasına, hem de 657 sayılı Yasa’nın değiştirilmesi dahil AKP’nin emeğe saldırı dalgalarına karşı birleşik bir emek programı ve birleşik bir emek hareketi geliştirme konusunda adım atmalıyız. Emeğin öz savunması konusunda üzerimize düşen tüm görevleri yerine getirebilecek bir düzeyi yakalamalıyız.
 
***
 
‘Kürtleri yalnız bırakmayacağız’

 
“Laikliğin kazanılmasını önemli bir mücadele başlığı olarak önümüze koyacağız. Artık korunacak bir laiklikten söz edemeyeceğimizi, yeniden kazanacağımız bir laiklik anlayışının söz konusu olduğunun bilincindeyiz. Bu anlayış aşağıdan, emekçilerin, ezilenlerin mücadelesi üzerinden gelişecektir. O yüzden Haziran Hareketi’nin de önerdiği “Laiklik İçin Mücadele Komiteleri”ni köy köy, mahale mahalle, ilçe ilçe, il il örgütleyeceğiz.
 
21. yüzyılda Kürt yurttaşlarımızla eşit yurttaşlık temelinde bir arada yaşamak istiyoruz. Kürtlerin 21. Yüzyılda bir statü etrafında bir arada yaşama taleplerini anlıyoruz. Türklerin ve Kürtlerin bir arada özgür birliktelik temelinde yaşayacağı bir Türkiye özleminin taşıyıcısı olmayı önümüze koyuyoruz. Onları bu insani, evrensel, demokratik taleplerinde asla yalnız bırakmayacağız.
 
Bölgedeki emperyalist saldırganlığa karşı Denizlerin, Mahirlerin, Kaypakkayaların anti emperyalist çizgisinde yürümeye devam edeceğiz.
 
AKP’nin geliştirdiği İslamcı faizme karşı halkın toplumsal muhalefetini, birleşik bir direniş hareketine dönüştürerek ve güçlendirerek kurucu bir seçenek haline getirilmesini hedef olarak önümüze koyacağız.
 
ÖDP olarak 8. Kongremizde bir arada, omuz omuza ‘‘birlikte başarabiliriz’’ inancını bir kez daha haykıracağız. Tüm dostlarımız da bilsin ki önümüzdeki süreçte tüm bu iddialarımızı hayata geçireceğiz.”

BirgünCvp:
Yazan Cevap içeriği
Üye Profili boşluk
Alisan
[ ]
Üye Silindi
Varsayılan Kullanıcı Resmi
Kayıt Tarihi:
İleti Sayısı: 0
Konum: Gizli
Durum: üye silinmiş
İletişim E-Posta Gönder
| Özel ileti Gönder


Cevap Yazan: Alisan
Cevap Tarihi: 14.03.2016- 01:57


Sayin Alper Tas artik böyle güzel konusmalar yerine birazda is yapsaniz keske. Her seyi iyi güzel söylüyorsunuz ama lafla peynir gemisi yürümüyorki. Ne yapacaksiniz, hangi eylem pilaniniz var, pratikteki siyasetiniz ne olacak,.......

Sadece konusmakla bir yerelere varamadiniz, varacaginizda yok.Cvp:
Yazan Cevap içeriği
Üye Profili boşluk
dayanışma
[ ]
Üye Silindi
Varsayılan Kullanıcı Resmi
Kayıt Tarihi:
İleti Sayısı: 0
Konum: Gizli
Durum: üye silinmiş
İletişim E-Posta Gönder
| Özel ileti Gönder


Cevap Yazan: dayanışma
Cevap Tarihi: 14.03.2016- 15:43


Sadece konuşmakla bir yere varılamaz da, TAK-PKK gibi eylemlerle bir yere varılabilir mi?Yeni Başlık  Cevap YazForum Ana Sayfası

 


 Bu konuyu 1 kişi görüntülüyor:  1 Misafir, 0 Üye
 Bu konuyu görüntüleyen üye yok.
Konuyu Sosyal Ortamda Paylas
Benzer konular
Başlık Yazan Cevap Gösterim Son ileti
Konu Klasör Alper Taş: Kürt sorununun çözümü için de memlekete sol lazım... melnur 2 284 26.12.2019- 06:22
Konu Klasör Alper Taş: Belediye binasındakiler değil, halk yönetecek melnur 0 450 11.02.2019- 08:08
Konu Klasör Alper Taş: Gezi'den sonra yeni bir halk var dayanışma 0 1573 09.03.2015- 22:22
Konu Klasör Kaç Tür Yönetim Şekli Vardır? tiktaalik 0 83 10.06.2020- 17:53
Konu Klasör HDP'den 29 Ekim açıklaması: İttihatçı aklın tekçi yönetim anlayışı... melnur 0 263 29.10.2019- 22:35
Etiketler   Alper,   Taş:,   Yeni,   kolektif,   bir,   yönetim,   inşa,   edeceğiz
SOL PAYLAŞIM
Yasal Uyarı
Sitemiz Bir Paylasim Forum sitesidir Bu nedenle yazı, resim ve diğer materyaller sitemize kayıtlı üyelerimiz tarafından kontrol edilmeksizin eklenebilmektedir. Bu nedenden ötürü doğabilecek yasal sorumluluklar yazan kullanıcılara aittir. Sitemiz hak sahiplerinin şikayetleri doğrultusunda yazı ve materyalleri 48 Saat içerisinde sitemizden kaldırmaktadır.
Bildirimlerinizi info@solpaylasim.com adresine yollayabilirsiniz.
Forum Mobil RSS