SolPaylaşım  
Ana Sayfa  |  Yönetim Paneli  |  Üyeler  |  Giriş  |  Kayıt
 
OTURUYORSAN KALK; AYAKTAYSAN YÜRÜ; YÜRÜYORSAN KOŞ!
Yurt ve dünya sorunlarına soldan bakan dostlar HOŞGELDİNİZ .Foruma etkin katılım yapabilmeniz için KAYIT olmalısınız.
Yeni Başlık  Cevap Yaz
ÖDP 8. Kongre Sonuç Bildirisi : Birlikte Başaracağı           (gösterim sayısı: 2.977)
Yazan Konu içeriği
Üye Profili boşluk
ayhan
[ .... ]

Varsayılan Kullanıcı Resmi
Kayıt Tarihi: 05.12.2013
İleti Sayısı: 1.076
Konum: Tekirdağ
Durum: Forumda Değil
İletişim E-Posta Gönder
| Özel ileti Gönder


Konu Yazan: ayhan
Konu Tarihi: 16.03.2016- 21:23ÖDP 8. Kongre Sonuç Bildirisi : Birlikte Başaracağız
 


Resim Ekleme


Özgürlük ve Dayanışma Partisi'nin 12-13 Mart'ta gerçekleştirdiği 8.Olağan Kongre-Konferans Sonuç Bildirisi açıklandı. Sonuç Bildirisinde, ÖDP'nin tüm örgütü ve toplumsal ilişkileri ile çabalarını Haziran Hareketi ile birleşik bir mücadele, birleşik halk harakete yaratma konusunda seferber edeceği belirtildi. Kongre Sonuç Bildirisi'nin tam metni şöyle,  

BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ

Özgürlük ve Dayanışma Partisi kuruluşunun 20. Yılında 8. Olağan Kongresini gerçekleştirdi. ÖDP, özgürlük, eşitlik, dayanışma temelinde “daha yaşanılabilir bir Türkiye, daha yaşanılabilir dünya” için mücadeleye devam ediyor.

ÖDP önümüzdeki dönemde tüm örgütü ve tüm toplumsal ilişkileri ile çabalarını Haziran Hareketi ile birleşik bir mücadele, birleşik halk hareketi yaratma konusunda seferber edecektir.

Diğer bileşenleri ile birlikte, Haziran Hareketini sade yurttaşların sözünü söyleyebildiği, yetki ve karar sahibi olduğu meclisler temelinde inşa etmeyi en temel görev olarak önüne koyacaktır. Böylelikle hem emperyalizme, kapitalizme ve gericiliğe karşı bir direniş örgütünü, hem de yarını bugünden kurarak sistem dışında alternatifler geliştirecek bir dayanışma örgütünü oluşturmayı hedefleyecektir.

ÖDP’nin ve doğal olarak solun muhalefet zeminleri, emeğin sömürülmesine karşı sınıf mücadelesinin yanında; doğanın sömürülmesine karşı ekolojik bir toplum mücadelesi olabilir. ÖDP, bu zeminleri geliştirmeyi, güçlendirmeyi ve toplumsallaştırmayı üstlenecektir.

ÖDP, etkili ve devrimci bir siyasetin ancak birleşik bir emek-sınıf hareketi ve birleşik bir ekoloji hareketi ile mümkün olduğuna inanıyor.

ÖDP, toplumu İslamcı faşist bir doğrultuda felakete doğru sürükleyen AKP’nin zihniyetini ve icraatlarını teşhir ederken, bununla yetinmeyip ülkenin sorunlarına bütünlüklü çözümler sunan, alternatifler geliştiren bir yapılanmayı amaçlıyor.

ÖDP, 21.Yüzyılın gerekleri ve gerçekleri doğrultusunda sosyalizm fikrini sürekli canlı tutacak, sosyalizme ilişkin ideolojik ve teorik üretimin bir odağı olacak ve sosyalizmin ve toplumsal mücadelelerin tarihinden, dünyadaki eşitlik-özgürlük arayışlarından öğrenmeyi amaç edinecektir.

Türkiye’nin içinden geçtiği zorlu dönem farklı eksenlerde kıyasıya mücadeleler verilmesini gerektiriyor.Öncelikle, fiili bir başkanlık oldu bittisi yaşansa da bunun yasal bir çerçeveye oturtulmaması için direneceğiz.Faşizme karşı fiili demokrasiyi ve halkın kendi mücadelesini yükselteceğiz.Anayasa tartışmasının özgürlük, demokrasi, 12 Eylül rejiminin tasfiyesi gibi amaçlarla değil, daha baskıcı ve daha otoriter bir başkanlık rejiminin önünü açmak için başlatıldığını teşhir edeceğiz.Yeni bir “yetmez ama evet” vakasına izin vermeyeceğiz.

AKP’nin kıdem tazminatı gaspı, kiralık işçiliğin yaygınlaştırılması ve 657 sayılı yasanın değiştirilmesi gibi politikalarla emeğe saldırmasına karşı birleşik bir emek programını ve birleşik bir emek hareketini örgütleyeceğiz.

Artık, korunacak değil, ancak kazanılacak bir laiklikten söz ettiğimizin bilinci ile gericiliğe, din kurallarının toplumsal yaşama egemen kılınması hamlelerine karşı barikat öreceğiz. “Laiklik İçin Mücadele Komiteleri”ni köy köy, mahalle mahalle, ilçe ilçe, il il örgütleyeceğiz.

21. yüzyılda Kürt yurttaşlarımızla eşit yurttaşlık temelinde bir arada yaşama irademizi ve temennimizi yineliyoruz. Kürt halkının statü kazanma taleplerini meşru görüyoruz.Türklerin ve Kürtlerin özgür ve gönüllü birliktelik temelinde bir arada yaşayabileceği bir Türkiye özlemini paylaşıyoruz.

Önümüzdeki dönemde, savaşın yarattığı etnik temelde gerici iç savaş riskini durdurma sorumluluğunu insani, devrimci ve demokratik bir görev olarak görüyoruz.

Bölgedeki emperyalist saldırganlığa, başta ABD ve NATO olmak üzere dış güçlerin ve cihatçı çetelerin Ortadoğu’yu bir kan denizine çevirmelerine karşı, savaş karşıtı bir hatta Denizler’in, Mahirler’in, Kaypakkayalar’ın anti-emperyalist çizgisinde yürümeyi sürdüreceğiz.

ÖDP, yeni dönemde kendi örgütsel formunu da daha kolektif ve daha katılımcı bir şekilde yenileyecektir. Gezi’de de en yaratıcı örnekleri sergilenen aşağıdan yukarıya, yatay ve doğrudan demokrasinin, kolektif karar alma süreçlerinin nüvelerini geliştirme çabası içerisinde olacağız.

AKP’nin geliştirdiği İslamcı faşizme karşı halkın toplumsal muhalefetini birleşik bir direniş hareketine dönüştürerek ve güçlendirerek kurucu bir seçenek haline getirmeyi hedef olarak önümüze koyacağız.

ÖDP olarak 8.Kongremizde bir arada, omuz omuza “birlikte başarabiliriz” inancını bir kez daha haykırdık. Tüm dostlarımız da bilsin ki önümüzdeki süreçte tüm bu iddialarımızı hayata geçireceğiz.

8.Olağan Konferans-Kongre
SONUÇ BİLDİRİSİ
13 Mart 2016
Ankara
Cvp:
Yazan Cevap içeriği
Üye Profili boşluk
ayhan
[ .... ]

Varsayılan Kullanıcı Resmi
Kayıt Tarihi: 05.12.2013
İleti Sayısı: 1.076
Konum: Tekirdağ
Durum: Forumda Değil
İletişim E-Posta Gönder
| Özel ileti Gönder


Cevap Yazan: ayhan
Cevap Tarihi: 16.03.2016- 21:27


ÖDP Kongre Kararı : Sorumluluğumuz Gerici İç Savaşı Durdurmaktır
 
Resim Ekleme

Özgürlük ve Dayanışma Partisi, 8.Kongre'de Kürt sorununa ilişkin kabul edilen önergede, 'ülkenin gerici bir iç savaşa sürüklendiği' tespiti yapılarak, bunun karşısında durdurmanın insani, demokratik ve devrimci bir görev olduğunun altı çizildi.

Birarada Yaşam Çizgisini Geliştireceğiz
Kararda, ÖDP'nin kuruluşundan bugüne kadar savunduğu 'birlikte yaşam siyasetini' gelişen etnik temelli gerici iç savaş karşısında daha da geliştirileceği vurgulanarak, özellikle Türklerle Kürtlerin iç içe yaşadığı yerlerde gelişme riski bulunan çatışmalar karşısında birlikte yaşam siyasetini güçlendireceği ifade edildi.

Barış ve Birlikte Yaşam Savaş Tarafların İradesine Bırakılmamalı
Kararda, Kürt sorununda askeri bir çözümün mümkün olmadığını, savaşın askeri temelde kazananın olmayacağı belirtilerek, birlikte yaşam ve barış mücadelesinin savaşan tarafların iradesine bırakılamayacağının altı çizildi. Bağımsız bir barış inisiyatifinin inşasının öneminin altı çizilen kararda ÖDP'nin bunun için mücadele edeceği vurgulandı.

Emperyalist Paylaşım Mücadelesinden Bağımsız Bir Çözüm

Kürt sorununun Ortadoğu'daki emperyalist paylaşım mücadelesinin parçası haline geldiğinin ifade edildiği kararda, ÖDP'nin çözümü halkların bağımsız, birarada, eşit ve özgür temelde çözümü iç
 

Kararın Tam Metni


KÜRT SORUNUNDA EŞİTLİK, ÖZGÜRLÜK VE BİRARADA YAŞAM

 
Suriye’de yaşanan savaş ve içeride Kürt sorununda çatışmasızlık sürecinin sona ermesi üzerine yeniden başlayan çatışmalar Kürt sorununun eskisinden farklı kapsamda ve derinlikte gelişmesine yol açıyor.   Bunun yaratacağı maddi, manevi, insani yıkımı bütün boyutlarıyla ele alan Partimiz, yaşanılan sürecin geri dönülmez bir kopuşa doğru sürüklenmesine dur demek için aşağıdaki çabaları yürütmeyi ve yaklaşımları geliştirmeyi önüne görev olarak koyar,
 

1- ÖDP,   konuya Kürt halkının yaşadığımız dönemde statü talebini anlayan, Kürtlerin istedikleri gibi yaşama haklarına saygı duyan, bu hakkı evrensel, insani, demokratik bir hak olarak gören bir noktadan yaklaşır.

2-   ÖDP, kuruluşundan bu yana Kürt sorununda hep savunageldiği barış, demokratik çözüm ve birarada yaşam çizgisini, bugün daha da geliştirmeyi amaçlar.

3-   ÖDP, Kürt sorunu etrafında giderek şiddetlenen çatışmaların, özellikle Batı’da Türklerle Kürtlerin iç içe yaşadığı yerlere taşınabileceği kaygısından hareket eder. Bu tehlikeyi gerici bir iç savaş olarak ele alır ve bu gidişatı durdurma sorumluluğunu insani, demokratik ve devrimci bir görev olarak görür. Bu kaygıyla birarada yaşam zeminlerini kuvvetlendirmeyi esas alan çalışmalar yürütür.
 
4-   Sorunun tarihsel seyrini göz önüne aldığımızda yıllardır binlerce Türk ve Kürt insanımızın ölümüne ve büyük maddi ve manevi kayıplara neden olan bu savaşın askeri temelde kazananının olmayacağından hareketle, savaşan tarafların niyetine ve iradesine bırakmaksızın bir toplumsal barış inisiyatifinin aşağıdan yukarıya inşa edilmesi için gerekli çabaları gösterir.

5-   Kürt sorununun Ortadoğu’daki emperyalist paylaşım mücadelesinin bir parçası haline gelmesinden duyduğu kaygıyla, ülkemizdeki sorunun halkların bağımsız, birarada, eşit ve özgür yaşamı temelinde çözüleceğine inanır. Bu doğrultuda mücadele yürütür.

6-   Suriye’deki savaşın sona erdirilmesi talep eder bu doğrultuda Suriye’deki emperyalist saldırganlığa karşı çıkar, Suriye halkının kendi kaderini tayin hakkını savunur.Yeni Başlık  Cevap YazForum Ana Sayfası

 


 Bu konuyu 1 kişi görüntülüyor:  1 Misafir, 0 Üye
 Bu konuyu görüntüleyen üye yok.
Konuyu Sosyal Ortamda Paylas
Benzer konular
Başlık Yazan Cevap Gösterim Son ileti
Konu Klasör Anketlerde seçim sonuçları melnur 3 958 24.03.2019- 21:08
Konu Klasör Seçim sonuçlarından çıkarılması gereken dersler... melnur 1 820 03.04.2019- 01:58
Konu Klasör HKP seçim bildirisi yayınlandı tarihselmaddeci 0 1729 20.04.2015- 09:14
Konu Klasör Türkiye Yazarlar Sendikası 8 Mart Bildirisi dayanışma 0 1924 08.03.2015- 16:40
Konu Klasör Laik eğitim bildirisi için tutuklama istendi denizcan 0 2676 12.02.2015- 12:45
Etiketler   ÖDP,   Kongre,   Sonuç,   Bildirisi,   Birlikte,   Başaracağı
SOL PAYLAŞIM
Yasal Uyarı
Sitemiz Bir Paylasim Forum sitesidir Bu nedenle yazı, resim ve diğer materyaller sitemize kayıtlı üyelerimiz tarafından kontrol edilmeksizin eklenebilmektedir. Bu nedenden ötürü doğabilecek yasal sorumluluklar yazan kullanıcılara aittir. Sitemiz hak sahiplerinin şikayetleri doğrultusunda yazı ve materyalleri 48 Saat içerisinde sitemizden kaldırmaktadır.
Bildirimlerinizi info@solpaylasim.com adresine yollayabilirsiniz.
Forum Mobil RSS