SolPaylaşım  
Ana Sayfa  |  Yönetim Paneli  |  Üyeler  |  Giriş  |  Kayıt
 
OTURUYORSAN KALK; AYAKTAYSAN YÜRÜ; YÜRÜYORSAN KOŞ!
Yurt ve dünya sorunlarına soldan bakan dostlar HOŞGELDİNİZ .Foruma etkin katılım yapabilmeniz için KAYIT olmalısınız.
Yeni Başlık  Cevap Yaz
Ekonomi Politik nedir?           (gösterim sayısı: 169)
Yazan Konu içeriği
Üye Profili boşluk
melnur
[ Gelenek ]
Kurucu
Varsayılan Kullanıcı Resmi
Kayıt Tarihi: 02.08.2013
İleti Sayısı: 8.602
Konum: İstanbul
Durum: Forumda Değil
İletişim E-Posta Gönder
| Özel ileti Gönder

30 kere teşekkür etti.
36 kere teşekkür edildi.
Konu Yazan: melnur
Konu Tarihi: 11.10.2020- 09:21


İLERİhaber'de ''Ekonomi politiğe giriş: Marx’ın Kapital’i'' adıyla bir kitap tanıtımı var. Bu tanıtımı, bu kitabı ilgili başlığa taşıyacakken dikkat ettim, böyle bir başlığımız yokmuş. Sol bir paylaşım forumu olma iddiası var, ve bu forumda genel bir ekonomi politik başlığımız da var ama o başlık altında ekonomi politikle ilgili bir konumuz yok. Ekonomi politik nedir; yanıt yok, spesifik başlık yok! Ne saçma!

İLERİ'deki tanıtımı buraya alacağım. Ama madem burası bir kitap tanıtımının ötesinde Ekonomi Politik konusuyla ilgili bir konu başlığına içkin olacak, bir şeyler yazmak gerektiğini ve konuyu bu bağlamda derinleştirmek gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda Nikitin'in olmak üzere pek çok kitap da dilimize çevrilmiş. Ama basitçe bir tanım yapılacaksa politik ekonomi veya ekonomi politik genel anlamıyla ekonominin yani toplumda var olan üretim bölüşüm ilişkilerini sınıfsal gerçekler ışığında inceleyen bir bilim dalı olarak nitelenebilir. Bence solcu-sosyalist olma iddiası öncelikle sosyalizmin ekonomi konusuna nasıl baktığıyla doğrudan ilişkilidir. Siyaset elbette önemli, siyasal devrim, kuruculuk ve komünizme ilişkin konuların analizi gerekli ama sanırım önceliği ekonomiye, ekonomi politiğe, ve bununla ilgili olarak tarihsel materyalizmin ne olduğuna vermek ve bu konulara yoğunlaşmak Marksizmi kavramak açısından daha gerekli bir okuma olacaktır. Aynı anda birden fazla kitap okunabiliniyorsa bir tanesinin hep ekonomi politikle ve tarihsel materyalizmle ilgili olması da tercih edilebilir.

Ekonomi, politik ekonomi denildiğinde öncelikle akla gelmesi gereken şey, toplumsal yaşamın temelinin ne olduğu, yaşamak için besinlere, giysilere ve barınma ihtiyaçlarının giderilmesine ihtiyaç varken insanların tarihsel süreç boyunca bunları nasıl ürettiği ve bu konuda nasıl ilişkilere girdiği ve nasıl bölüştüğü konusunun analizidir ki, Marks'ın insan ve tarih bilimine en büyük katkısı burada ortaya çıkmıştır. Ve dolayısıyla Marks'ı kavramanın yolunu buradan başlatmak gerekir diye düşünüyorum.

Yeri gelmişken şunu da eklemek gerek: İnternetin insana tartışmasız çok büyük katkısı var. İnternet dünyasında bilginin bir parmak mesafesinde olduğu söylenebilir. Hemen her türlü bilgiye buradan ulaşmak gerçekten mümkün ve bu durum insan için çok büyük bir rahatlık ve kolaylık. Ama bu durum, bu olanak doğru kullanılmadığında zarar verici de olabiliyor. Bu zarar, internette bilgiye ulaşmanın öncelikle anlamak, kavramak ve içselleştirmek için değil, birilerine bir şeyleri satmak ve egomuzu tatmin etmek için kullanılma amacında ortaya çıkmaktadır. Bu rahatsız edici ve zarar verici durumun üstesinden geldiğimizde internetin bilgiye ulaşma konusundaki faydalarının haddi hesabı yok, diyebiliriz. Kitabın başlıbaşına bir anlama ve aydınlanma aracı olduğu ve kitapsız bir hayatın bir solcu için asla düşünülmeyecek bir hayat olduğunun da altını çizelim.

Günlerden pazar, ve dışarıda yine yazdan kalma bir gün varken evde kalıp bir şeyler yazmak biraz zor oluyor. Bu yazıyı burada keselim, İLERİ'de tanıtımı yapılan kitap bilgilerini buraya asalım ve zaman zaman, arkadaşlarımızın da katkısıyla bu konuyu derinleştirelim, olmaz mı?Cvp:
Yazan Cevap içeriği
Üye Profili boşluk
melnur
[ Gelenek ]
Kurucu
Varsayılan Kullanıcı Resmi
Kayıt Tarihi: 02.08.2013
İleti Sayısı: 8.602
Konum: İstanbul
Durum: Forumda Değil
İletişim E-Posta Gönder
| Özel ileti Gönder

36 kere teşekkür edildi.
30 kere teşekkür etti.
Cevap Yazan: melnur
Cevap Tarihi: 11.10.2020- 09:24


Ekonomi politiğe giriş: Marx’ın Kapital’i


Marx’ın en önemli yapıtı ve ekonomi politiğin temel metinlerinden olan Kapital’e klasik bir giriş niteliğindeki bu çok önemli eser çağa uygunluğu ve kapsayıcılığıyla da dikkat çekiyor. Profesör J.Weeks’in de dediği gibi ‘’bu yeni baskı…muhtemelen gelecek yirmi yıl için son sözü söyleyen bir giriş olacak.’’

Resim Ekleme
Zilan Yıldırım

Karl Marx, 1818-1883 yılları arasında yaşamış felsefe, tarih, antropoloji, ekonomi politik gibi birçok alanda çok önemli eserler vermiş devrimci bir düşünürdür. Bilimsel sosyalizmin kurucusu olan Marx, kuramını üç ana sacayağı üzerine inşa eder. İngiltere’nin kapitalist ekonomi politiğine eleştirel yaklaşımı, Almanların köklü felsefesi ve Fransa’da gerçekleşen sınıf savaşları üzerine kuramını geliştirir. Felsefesi,Hegel’in idealist diyalektiğinin ve Feuerbach’ın diyalektikten uzak materyalizminin birbirini tamamlayan eksiklikleri üzerine kuruludur. Ekonomi veya politika yorumunu bu diyalektik materyalist bakış açısı etrafında şekillendirir.

Marx’ın en bilinen eseri, ekonomi politik yapıtı ve bir bütün olarak Kapitalizm eleştirisi olan üç ciltlik Kapital’dir. “Marx’ın Kapital’i” isimli eser ise Kapital’in görece ağır dilini sadeleştirerek daha anlaşılır hale getiren önemli bir Marksist yazındır. Eser, Ben Fine ve AlfredoSaad-Filho tarafından yazılmış olup ilk basım tarihi 1975’tir. PlutoPress yayınları tarafından ise 2000’lerin başında dördüncü basımı yayımlanmıştır. Nail Satlıgan bu son yayını İngilizceden dilimize çevirmiş ve 2012 yılında Yordam Yayınlarınca basılmıştır. Ben Fine, Londra Üniversitesi Doğu ve Afrika Araştırmalar Okulunda (SOAS) iktisat profesörüdür. AlfredoSaad-Filho ise aynı üniversitede Kalkınma Ekonomi Politiği Bölümü’nde öğretim üyesidir.

“Marx’ınKapital’i”nin derlenip yayımlanmasıbirçok yazar, iktisatçı ve Marksist düşünür tarafından takdirle karşılanmıştır. Ellen M.Wood da kitap hakkında şu yorumu yapar: “Marx’ın Kapital’i karmaşık fikirleri açık bir şekilde açıklayarak takdiri hak ediyor. Az görülür bir özelliği, iktisatçılar için önemli bir şeyi söylerken uzman olmayan okurlar için de erişilebilir olması. Kapital’in günümüzdeki acil önemini göstermekte de çok iyi bir iş başarıyor.”

Kitap, Marx’ın üç ciltlik Kapital’ine giriş niteliğinde olup yazarların, ekonomi politiğin kaderindeki iniş çıkışları yansıttıkları iktisadi bir eserdir. İlk basımlarında döneminin iktisadi durumuna uygun hazırlanan eseri, yazarlar son basımında da ekonomi politiğin eleştirel yaklaşımını, basılan döneme uyarlayabilecekleri şekilde derlemiş ve koşulların gerekliliği dolayısıyla yayımlama ihtiyacı duymuşlardır. Bu gerekliliklerden biri ana yolcu iktisat dediği liberal iktisatçıların heterodoks yaklaşımları, matematiksel ve istatistiki sağlamlılık sınavlarından geçememesi üzerine yarattığı hoşnutsuzluk ve genç iktisatçıların alternatif arayışlarının artış göstermesi ile kaynak yaratma ihtiyacıdır. Diğer bir gereklilik ise son yirmi yılda dikkat çeker ölçüde toplumsal bilimlerin postmodernizm ve neoliberalizm arasına sıkışmışlığına ve bunların teori ve pratiklerindeki aşırılıklarına karşı bir tepki gerekliliğidir.

Yazarlar eserde Kapital’in hangi cildinin hangi bölümünde Marx’ın ne tür kavramsal çıkarımlar yaptığını ve bunları dayandırdığı bilimsel temelleri anlatıyor ve ana yolcu iktisatçıların bu kavramlara ya da açıklamalara yaptıkları eleştirileri ve bu eleştirilerin neden geçersiz veya eksik olduğunu gösteriyorlar. Bu eserin ve Marx’ın eserlerinin bir yöntem belirtmediğine de dikkat çeken yazarlar,Marx’ın metodolojiyi ve yöntemi önemli bulduğu ancak eserlerinde hep ikinci planda tuttuğunu söylüyorlar ve yapıtının bir dizi evrensel kural olarak kabul edilmesi ya da reçetelendirilmesini istemediğine dikkat çekiyorlar. Yapıtlarında ulaşmaya çalıştığı asıl amacı da şu şekilde ifade ediyorMarx:‘’Modern toplumdaki sınıfların ya da bunlar arasındaki savaşımın varlığını keşfetmiş olma onuru bana ait değildir. Burjuva tarihçileri bu sınıf savaşımının tarihsel gelişimini, burjuva iktisatçılar da sınıfların ekonomik anatomisini benden çok önce açıklamışlardır. Benim yeni olarak yaptığım: 1) Sınıfların varlığının ancak üretimin gelişimindeki belirli tarihsel evrelere bağlı olduğunu; 2) Sınıf savaşımının zorunlu olarak proletarya diktatörlüğüne vardığını; 3) Bu diktatörlüğün kendisinin bütün sınıfların ortadan kaldırılmasına ve sınıfsız bir topluma geçişten başka bir şey olmadığını tanıtlamak olmuştur.’’

On beş bölümden oluşan eserde Marx’ın emek-değer teorisi, kâr oranının azalma eğilimi yasası, tarımsal rant teorisi ya da bankacılık sermayesi ve faiz teorisi gibi birçok teorinin örneklerle ve şemalarla sade ve anlaşılır biçimde açıklanması ile birlikte mübadele, sermaye, artı değer ve sömürü gibi birçok kavramda incelenmiştir. Örneğin,emek-değer teorisi gibi çokça tartışılan teorilerin üzerinde daha çok durmaya ve soru işaretlerini kaldırmaya çalıştıklarını rahatlıkla görebildiğimiz eserde bu tartışmalı teorileri eleştiren iktisatçıların bakış açılarını da göstermeye çalışmışlardır. Ana yolcu iktisatçıların zamandan bağımsız ve soyut ele aldıkları şeyleri Marx’ın yerlerinden söküp çıkararak tarihi bağlam içinde ele almaktan şaşmadığını belirten yazarlar, eleştirileri tartışırken de tıpkı Marx gibi tarihsel ve materyalist bakış açısı ile yorumlamaya dikkat etmişlerdir.

Eser hakkında Korkut Boratav’ın şu yorumu dikkat çeker: ‘’…Fine ve Saad-Filho, içinde yaşadığımız dünyayı, kapitalizmi, emperyalizmi eleştirel bir biçimde kavramanın burjuva sosyal bilimi tarafından yapılamayacağını; postmodern, neoliberal reçetelerle içinde yaşadığımız bozuk düzenin değişmesinin imkânsız olduğunu vurguluyorlar ve her iki işlev için belirleyici aracın Marx’ta, bir ilk adım olarak da Marksist iktisatta bulunduğunu düşünüyorlar. Bunun için Karl Marx’ın başyapıtı Kapital hareket noktası olmalıdır. Kapital’e doğrudan, ilk elden ulaşmayanlar veya ulaşamayanlar, başlangıçta (yazarların ifadesiyle) Marx’ın ekonomi politiğinin… basit ve özlü bir sergilenişi ile karşılaşmak isteyebilirler. Fine ve Saad-Filho, bu sergileme işini üstleniyorlar ve bunu, Kapital’in temel katkılarını Marx’ın Kapital’i ile yapıyorlar.’’

KÜNYE: Marx’ın Kapital’i, Ben Fine ve AlfredoSaad-Filho, Çev: Nail Satlıgan, Yordam Yayınları, 2012, 216 sayfa.

https://ilerihaber.org/icerik/ideolojik-etigin-elestirisi-118189.htmlYeni Başlık  Cevap YazForum Ana Sayfası

 


 Bu konuyu 1 kişi görüntülüyor:  1 Misafir, 0 Üye
 Bu konuyu görüntüleyen üye yok.
Konuyu Sosyal Ortamda Paylas
Benzer konular
Başlık Yazan Cevap Gösterim Son ileti
Konu Klasör siyaset ve ekonomi metrov 0 1953 22.12.2014- 20:32
Konu Klasör Çöküşün ekonomi politiği umut 1 2390 30.08.2014- 17:37
Konu Klasör Ekonomi 'beklendiği gibi' gidiyor melnur 0 2148 11.12.2013- 17:04
Konu Klasör Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı'ya Önsöz melnur 0 1950 11.08.2013- 11:56
Konu Klasör Politik bozgun ayhan 0 2287 31.03.2014- 11:18
Etiketler   Ekonomi,   Politik,   nedir
SOL PAYLAŞIM
Yasal Uyarı
Sitemiz Bir Paylasim Forum sitesidir Bu nedenle yazı, resim ve diğer materyaller sitemize kayıtlı üyelerimiz tarafından kontrol edilmeksizin eklenebilmektedir. Bu nedenden ötürü doğabilecek yasal sorumluluklar yazan kullanıcılara aittir. Sitemiz hak sahiplerinin şikayetleri doğrultusunda yazı ve materyalleri 48 Saat içerisinde sitemizden kaldırmaktadır.
Bildirimlerinizi info@solpaylasim.com adresine yollayabilirsiniz.
Forum Mobil RSS