Menü Üye Giriş

Şifre Sıfırla · Kayıt Ol

 SOL PAYLAŞIM  »
 Sözde sol-sosyalist forumlar...
bedrettin  |  Cvp:
Cevap: 73
23.04.2015- 20:29

Bu yazdıklarınızı anti marksistler de söylüyor, sosyalizm düşmanları da. Siz marksistmişsiniz gibi bir algı yaratmaya çalışarak söylüyorsunuz. Tek ülkede devrim olmamasını savunmak kapitalizmi savunmaya devam etmek demektir. Bu konuda hiç bir şey söylemiyorsunuz. Tek söylediğiniz enternasyonal dünya devrimi ve o da bir hayalden başka bir şey değil. Sonuç, sıfıra sıfır elde var sıfır.

tekyoldevrim  |  Cvp:
Cevap: 74
23.04.2015- 22:34

Ben anlatabildiğimi sanıyorum. Komünizm enternasyonal düzeyde bir toplumdur. Emperyalizmin egemen olduğu bir dünyada tek ülkede sosyalizm olmaz, buna kurulamaz da diyebilirim. Neden kurulamaz olduğunu anlattım. Bu nedenler üzerinden yüründüğünde nelerin olabileceğini ortaya koyabiliriz. Dünyayı değiştirecek olan şey bir kaç seçkin siyasetçinin vaazları ya da eylemleri sonucu gerçekleşmez. Çünkü geleceğin dünyası dünya mülksüzlerinin devrimci kendi mücadeleleri sonucu gerçekleşebilir. Geleceğin nasıl şekil alacağı da bu mücadeleler sonucu ortaya çıkacaktır. Dönüşümden bahsediyorsak bu dönüşüm hem enternasyonal düzeyde olacak ve hem de sıradan insanların kendi yollarını açacak mücadelesi sonucu olur. Tek ülkede sosyalizm mücadelesi emperyalist kuşatma altında bu olanağa kavuşmuyor. Bu sefer ortaya yukardan aşağı iradi çaba giriyor ve bu da uygulamada sosyalizme aykırı bir sürece yol açıyor.

tarihselmaddeci  |  Cvp:
Cevap: 75
24.04.2015- 10:00

Basit bir cevap vermek yeterlidir. Eşitsiz gelişim yasasından dolayı sürekli devrim o-la-nak-sız-dır. Sen enternasyonal dünya devrimi diyeceğine sürekli devrim de, biz de ona göre cevap verelim. Kaldı ki Lenin dahi bunu ortaya koymuştur. Tek ülkede sosyalizm Stalin'in kendi özgün teorisi değil. Kaldı ki Stalin de doğru olarak kavrayamamıştır bu önemli ilkeyi. Troçkistler de onun üzerinden bol keseden sallamaktadır. Azıcık Lenin okuyun gözünüzü seveyim. Adamın neredeyse tüm eserleri çevrilmiş. Böyle rezil durumlara düşmeyin.

bedrettin  |  Cvp:
Cevap: 76
24.04.2015- 12:06

Alıntı Çizelgesi: tekyoldevrim yazmış

Ben anlatabildiğimi sanıyorum. Komünizm enternasyonal düzeyde bir toplumdur. Emperyalizmin egemen olduğu bir dünyada tek ülkede sosyalizm olmaz, buna kurulamaz da diyebilirim. Neden kurulamaz olduğunu anlattım. Bu nedenler üzerinden yüründüğünde nelerin olabileceğini ortaya koyabiliriz. Dünyayı değiştirecek olan şey bir kaç seçkin siyasetçinin vaazları ya da eylemleri sonucu gerçekleşmez. Çünkü geleceğin dünyası dünya mülksüzlerinin devrimci kendi mücadeleleri sonucu gerçekleşebilir. Geleceğin nasıl şekil alacağı da bu mücadeleler sonucu ortaya çıkacaktır. Dönüşümden bahsediyorsak bu dönüşüm hem enternasyonal düzeyde olacak ve hem de sıradan insanların kendi yollarını açacak mücadelesi sonucu olur. Tek ülkede sosyalizm mücadelesi emperyalist kuşatma altında bu olanağa kavuşmuyor. Bu sefer ortaya yukardan aşağı iradi çaba giriyor ve bu da uygulamada sosyalizme aykırı bir sürece yol açıyor.Biz de yazdığına cevap veriyoruz, sen bunları görmüyor bildiğini okuyorsun. Emperyalizmin geriletilmesi için tek tek ülkelerde de devrime ihtiyaç var. Emperyalizm en zayıf halkalardan itibaren parçalanmadan enternasyonal dünya devrimi hayal. Tek ülkelerde siyasal devrim bu kadar zorluk yaşarken, senin deyiminle dünya mülksüzlerinin eş zamanlı bir dünya devrimi yapması hepten hayal. Böyle bir hayali satmaya çalışıyorsun sen. Bunu da marksizm adına yaptığını göstermek istiyorsun. Seninle neyi tartışacağız?

tekyoldevrim  |  Cvp:
Cevap: 77
24.04.2015- 16:02

Alıntı Çizelgesi: tarihselmaddeci yazmış

Basit bir cevap vermek yeterlidir. Eşitsiz gelişim yasasından dolayı sürekli devrim o-la-nak-sız-dır. Sen enternasyonal dünya devrimi diyeceğine sürekli devrim de, biz de ona göre cevap verelim. Kaldı ki Lenin dahi bunu ortaya koymuştur. Tek ülkede sosyalizm Stalin'in kendi özgün teorisi değil. Kaldı ki Stalin de doğru olarak kavrayamamıştır bu önemli ilkeyi. Troçkistler de onun üzerinden bol keseden sallamaktadır. Azıcık Lenin okuyun gözünüzü seveyim. Adamın neredeyse tüm eserleri çevrilmiş. Böyle rezil durumlara düşmeyin.Kapitalizm enternasyonal dünyada çöküşe geçmiştir. Bu çöküş eşitsiz gelişmenin eşitsizliklerini de törpülemektedir. Burada yapılması gereken işçi sınıfının enternasyonal düzeyde örgütlenmesi ve enternasyonal düzeyde işçi sınıfının birliğinin sağlanabilmesidir. Kurtuluş tek ülkede olmayacağı için sosyalist mücadeleyi de dünya işçi sınıfından yalıtık bir şekilde sürdürmemek, bu ulusalcı bakışı terketmek gereklidir. Bu mücadele insana aykırı faaliyetin ortadan kaldırılabilmesi için gereklidir. Tek ülkeye sıkıştırılmış sosyalist mücadele açıkladığım nedenlerden dolayı sosyalizmden sapmaya yol açmakta, sosyalizm veya kuruculuk adı altında sosyalizme aykırı faaliyetler toplamı olmaktadır.

tekyoldevrim  |  Cvp:
Cevap: 78
24.04.2015- 16:10

Alıntı Çizelgesi: bedrettin yazmış

Alıntı Çizelgesi: tekyoldevrim yazmış

Ben anlatabildiğimi sanıyorum. Komünizm enternasyonal düzeyde bir toplumdur. Emperyalizmin egemen olduğu bir dünyada tek ülkede sosyalizm olmaz, buna kurulamaz da diyebilirim. Neden kurulamaz olduğunu anlattım. Bu nedenler üzerinden yüründüğünde nelerin olabileceğini ortaya koyabiliriz. Dünyayı değiştirecek olan şey bir kaç seçkin siyasetçinin vaazları ya da eylemleri sonucu gerçekleşmez. Çünkü geleceğin dünyası dünya mülksüzlerinin devrimci kendi mücadeleleri sonucu gerçekleşebilir. Geleceğin nasıl şekil alacağı da bu mücadeleler sonucu ortaya çıkacaktır. Dönüşümden bahsediyorsak bu dönüşüm hem enternasyonal düzeyde olacak ve hem de sıradan insanların kendi yollarını açacak mücadelesi sonucu olur. Tek ülkede sosyalizm mücadelesi emperyalist kuşatma altında bu olanağa kavuşmuyor. Bu sefer ortaya yukardan aşağı iradi çaba giriyor ve bu da uygulamada sosyalizme aykırı bir sürece yol açıyor.Biz de yazdığına cevap veriyoruz, sen bunları görmüyor bildiğini okuyorsun. Emperyalizmin geriletilmesi için tek tek ülkelerde de devrime ihtiyaç var. Emperyalizm en zayıf halkalardan itibaren parçalanmadan enternasyonal dünya devrimi hayal. Tek ülkelerde siyasal devrim bu kadar zorluk yaşarken, senin deyiminle dünya mülksüzlerinin eş zamanlı bir dünya devrimi yapması hepten hayal. Böyle bir hayali satmaya çalışıyorsun sen. Bunu da marksizm adına yaptığını göstermek istiyorsun. Seninle neyi tartışacağız?Bana nesnelliğe aykırı şeyler söylüyorsun diyorsunuz, asıl sizde nesnelliğe aykırı yorumlar var. Tek ülkede sosyalizm gerçekleşmemiştir. İşte nesnellik. Bundan iyi nesnellik olur mu? Bunu göremiyorsanız, nesnellik dediğiniz şey ne? Sosyalizm insana aykırı faaliyetlere son verme ve kapitalist gerçekliğin sosyalist gerçekliğe dönüştürülmesidir. Bunun ön koşulu yöneten yönetilen ilişkisine son vermektir. Kuruculuk ise devletin sönümlenmeye başlamasıyla başlar. Emperyalist kuşatma altında tek ülkedeki sosyalist deneyimler bunun tersini yapmıştır. Sosyalizm sosyalizme aykırı faaliyetlerin tanımı haline getirilmiştir. Onun için yaşayamamış, çöküşe geçmiştir. Demek ki olmuyor. Teoride de olmuyor, pratikte de olmadığı ortaya çıktı. Olmayışının nedeni kuruculuğun kuruculuğa aykırı olarak başlamak durumunda kalması. Bundan sonra da tek ülkedeki devrimlerin kaçınılmaz sonu budur. Denenmişi denemeye çalışmak yanlışta ısrarcı olmaktır. Hala yanlışı savunuyorsunuz.

bedrettin  |  Cvp:
Cevap: 79
24.04.2015- 19:25

Hayal aleminde yaşıyorsun ve hayallerini nesnellikmiş gibi satmaya çalışıyorsun. İşçi sınıfının iktidarı almasıyla sanki sınıfsızlığa geçilecekmiş gibi yorumda bulunuyorsun. Ne oldu Marks'ın geçiş toplumuna? Siyasal devrimine, toplumsal devrimine, proleter diktatörlüğe? Bunları söyleyen Marks değil miydi yoksa? Zamanının en geri toplumlarından biri olan Çarlık Rusya'sında devrim olduğunda devletin sönümlenmesi mi gerekiyor, yoksa sınıfsal niteliği değiştirilmiş olarak kurulması mı? Devrim olduğunda yenilmiş burjuvazinin iktidarı alma hırsı ve mücadelesi yok mu oluyor? Emperyalizm proleter devleti yıkmak için içten ve dıştan saldırılarda bulunmuyor mu? Bu koşullarda hangi devletin küçülüp sönümlenmesi olanaklı olabilir? Bunları hiç aklına getirmiyorsun. Sen açıkça devrim kaçkınlığı yapıyorsun ve sonra da bunu enternasyonalizm yaldızı altında saklamaya çalışıyorsun.

tekyoldevrim  |  Cvp:
Cevap: 80
24.04.2015- 21:03

Alıntı Çizelgesi: bedrettin yazmış

Hayal aleminde yaşıyorsun ve hayallerini nesnellikmiş gibi satmaya çalışıyorsun. İşçi sınıfının iktidarı almasıyla sanki sınıfsızlığa geçilecekmiş gibi yorumda bulunuyorsun. Ne oldu Marks'ın geçiş toplumuna? Siyasal devrimine, toplumsal devrimine, proleter diktatörlüğe? Bunları söyleyen Marks değil miydi yoksa? Zamanının en geri toplumlarından biri olan Çarlık Rusya'sında devrim olduğunda devletin sönümlenmesi mi gerekiyor, yoksa sınıfsal niteliği değiştirilmiş olarak kurulması mı? Devrim olduğunda yenilmiş burjuvazinin iktidarı alma hırsı ve mücadelesi yok mu oluyor? Emperyalizm proleter devleti yıkmak için içten ve dıştan saldırılarda bulunmuyor mu? Bu koşullarda hangi devletin küçülüp sönümlenmesi olanaklı olabilir? Bunları hiç aklına getirmiyorsun. Sen açıkça devrim kaçkınlığı yapıyorsun ve sonra da bunu enternasyonalizm yaldızı altında saklamaya çalışıyorsun.Bana yönelttiğin eleştirileri ben de sana yöneltiyorum. Yazdıklarımı görmezlikten geliyorsun ve aynı cevapları veriyorsun. Bu durumda daha önce yazdıklarımı buraya alt alta yazmam kazım ama ben tekrar etmek pahasına yeniden yazacağım.

Marks geçiş toplumunda devletin sönümlenmesini savunurken yöneten yönetilen ilişkisine müdahale etmek ister. Sınıfsız bir topluma yürüyüş de zaten böyle olur. Devletin olmadığı, sınıfların ortadan kalktığı bir topluma yürüyüş devletin büyümesi ve yöneten yönetilen ilişkisinin genişlik kazanmasıyla olmaz. Marks'ın söylediklerini neden biçimsel olarak değerlendiriyorsun? Devletin büyümesi ve alttaki sıradan insanların sürekli yönetilir pozisyonda olması sosyalizme yürüyüş değildir. Marksizme aykırı durum budur. Bunu yaratan ise dünyanın nesnel koşullarıdır. Yöneticiler istedikleri kadar iyi niyetli olsunlar emperyalist dünya onlara kuruculuk yapma olanağı vermez. Aynı şeyleri söylüyoruz ama sen bu konuya farklı yerden bakıyorsun. Emperyalist kuşatmayı örnek göstererek kuruculuğun Sovyetlerdeki biçimini onaylıyorsun. Bense emperyalist kuşatmayı gösterip, aynı hatayı tekrarlamamak gerektiğini ve bu koşullarda gözümüzü dünya devrimine çevirmemiz gerektiğini söylüyorum.

Tam Sürüme Geç »
 phpKF Mobil Android Uygulaması Kullanın [X]